วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ พยงค์-สง่ารำลึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ช่วยทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 19 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ พยงค์-สง่ารำลึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 17 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 16 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ช่วยบริการจุดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer Booster Dose เข็ม3 วันที่ 12-13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จิตอาสา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แสดงดนตรีไทย นอกสถานทึ่ ณ บ้านเลขทึ่ 116 หมู่ 3 บ้านหตองหวัา ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
กลุ่มงานสุขศึกษา ปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
จิตอาสาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เเสดงดนตรีไทยให้กับผู้ป่วย เเละญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับชมกัน วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมเป็นวิทยากร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ" โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ และการเล่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้แก่ การละลายพฤติกรรม เกมส์ฝึกสมาธิ และทักษะการคิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระราชมงคลโมลี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่สุขศึกษา ได้เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อ ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง เเละชุมชนซอยไปรษณีย์ โดยมีประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม. ช่วยเก็บข้อมูล เเละดำเนินการติดต่อประสานงานกับคนในชุมชน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการ สื่อวิดิโอ เเละเเจกเอกสารแผ่นพับให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลหมวกนิรภัย วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการเก็บแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ เเละพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนทั้งหมด 27 ชุมชน ณ หอประชุมศาลา 60 พรรษา วันที่ 21 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่สุขศึกษาช่วยตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูเเลเท้า เเละการบริหารเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ศาลากลาง เครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จิตอาสาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เเสดงดนตรีไทยให้กับผู้ป่วย เเละญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับชมกัน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เเละเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ เเละปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เเละล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆทุกวัน ณ บริเวณศูนย์การค้าตลาดผาสุก บริษัทขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2563
เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเอดส์โลก ทางกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่มีตีตรา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดเชื้อ การป้องกัน ร่วมทั่งสร้างเเนวคิดใหม่ในเรื่องของการใช้ชีวัติประจำวันร่วมกับคนที่ติดเชื้อได้ ภายในกิจกรรมมีโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เเละโรคเอดส์ พร้อมทั้งเเจกคู่มือ เเละเเผ่นพับฟรีให้กับผู้ที่สนใจ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมจัดนิทรรศการและร่วมจัดกิจกรรม "วันแพทย์ไทย" กิจกรรมภายในงาน บูธการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR), บูธสุขศึกษา, บูธรับบริจาคอวัยวะ, บูธตรวจวัดมวลกระดูก, บูธคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือชายวัยทอง, บูธ Ensure กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลโดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" ปี 2563 ภายใต้คำขวัญ Nurses Make the Difference for Diabetes “เปลี่ยนวิกฤตเบาหวานด้วยพลังแห่งการพยาบาล” กิจกรรมภายในครั้งนี้ จัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การให้ความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ ฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานความรู้เรื่องอาหาร ฐานความรู้เรื่องการใช้ยา ฐานความรู้ด้านกายภาพบำบัด ฐานตรวจตา/เท้า และฐานความรู้เรื่องการออกกำลังกาย โดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ศาลากลาง เครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (ศูนย์3)
จิตอาสา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แสดงดนตรีไทยอังกะลุง ให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้รับชม ในวันที่ 11พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ลานแสดงดนตรีไทย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
เนื่องด้วยวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก ทางกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อตระหนักถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกันการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง #ภายในกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวีดีโอ แจกเอกสารแผ่นพับ คู่มือ เสียงตามสายในโรงพยาบาล และกิจกรรมนันทนาการ การประดิษฐ์สายคล้อง Mask ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมเป็นวิทยากร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ และการเล่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้แก่ การละลายพฤติกรรมม,เกมส์ฝึกสมาธิและทักษะการคิด โดยมี นายสุชาติ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเเรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กลุ่มงานสุขศึกษา ดำเนินการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด ที่อยู่ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนถาวรวิทยา, โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา, โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, โรงเรียนเทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล), โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ), โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม), โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงานสุขศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกัน ลดเสี่ยง เลี่ยง COVID -19 โดยมีการแนะนำความรู้ การรักษาระยะห่าง Social Distancing การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์การงดเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกกรณี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19

Subcategories

Title Author Hits
วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) Written by สุขศึกษา 24
วันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) Written by สุขศึกษา 14
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) Written by สุขศึกษา 18
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 Written by สุขศึกษา 16
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) Written by สุขศึกษา 17
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) Written by สุขศึกษา 14
วันที่19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา Written by สุขศึกษา 35
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ช่วยทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 19 สิงหาคม 2564 Written by สุขศึกษา 18
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 Written by สุขศึกษา 24
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน วันที่ 18 สิงหาคม 2564 Written by สุขศึกษา 18