วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ พยงค์-สง่ารำลึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ช่วยทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 19 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมให้บริการคำแนะนำจุดลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ พยงค์-สง่ารำลึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 17 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 (Swab) โดยการตรวจคัดกรอง แบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ ARI Clinic โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เตรียมอุปกรณ์ตัดฟองน้ำ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำ Face Shield ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 16 สิงหาคม 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา ช่วยบริการจุดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer Booster Dose เข็ม3 วันที่ 12-13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จิตอาสา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แสดงดนตรีไทย นอกสถานทึ่ ณ บ้านเลขทึ่ 116 หมู่ 3 บ้านหตองหวัา ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
กลุ่มงานสุขศึกษา ปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
จิตอาสาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เเสดงดนตรีไทยให้กับผู้ป่วย เเละญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับชมกัน วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมเป็นวิทยากร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ" โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ และการเล่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้แก่ การละลายพฤติกรรม เกมส์ฝึกสมาธิ และทักษะการคิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระราชมงคลโมลี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่สุขศึกษา ได้เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อ ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง เเละชุมชนซอยไปรษณีย์ โดยมีประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม. ช่วยเก็บข้อมูล เเละดำเนินการติดต่อประสานงานกับคนในชุมชน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการ สื่อวิดิโอ เเละเเจกเอกสารแผ่นพับให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลหมวกนิรภัย วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการเก็บแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ เเละพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนทั้งหมด 27 ชุมชน ณ หอประชุมศาลา 60 พรรษา วันที่ 21 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่สุขศึกษาช่วยตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูเเลเท้า เเละการบริหารเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ศาลากลาง เครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จิตอาสาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เเสดงดนตรีไทยให้กับผู้ป่วย เเละญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับชมกัน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา เเละเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ เเละปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เเละล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆทุกวัน ณ บริเวณศูนย์การค้าตลาดผาสุก บริษัทขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2563
เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเอดส์โลก ทางกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่มีตีตรา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดเชื้อ การป้องกัน ร่วมทั่งสร้างเเนวคิดใหม่ในเรื่องของการใช้ชีวัติประจำวันร่วมกับคนที่ติดเชื้อได้ ภายในกิจกรรมมีโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เเละโรคเอดส์ พร้อมทั้งเเจกคู่มือ เเละเเผ่นพับฟรีให้กับผู้ที่สนใจ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมจัดนิทรรศการและร่วมจัดกิจกรรม "วันแพทย์ไทย" กิจกรรมภายในงาน บูธการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR), บูธสุขศึกษา, บูธรับบริจาคอวัยวะ, บูธตรวจวัดมวลกระดูก, บูธคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือชายวัยทอง, บูธ Ensure กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลโดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" ปี 2563 ภายใต้คำขวัญ Nurses Make the Difference for Diabetes “เปลี่ยนวิกฤตเบาหวานด้วยพลังแห่งการพยาบาล” กิจกรรมภายในครั้งนี้ จัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การให้ความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ ฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานความรู้เรื่องอาหาร ฐานความรู้เรื่องการใช้ยา ฐานความรู้ด้านกายภาพบำบัด ฐานตรวจตา/เท้า และฐานความรู้เรื่องการออกกำลังกาย โดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ศาลากลาง เครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (ศูนย์3)
จิตอาสา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แสดงดนตรีไทยอังกะลุง ให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้รับชม ในวันที่ 11พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ลานแสดงดนตรีไทย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
เนื่องด้วยวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก ทางกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อตระหนักถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกันการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง #ภายในกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวีดีโอ แจกเอกสารแผ่นพับ คู่มือ เสียงตามสายในโรงพยาบาล และกิจกรรมนันทนาการ การประดิษฐ์สายคล้อง Mask ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมเป็นวิทยากร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ และการเล่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้แก่ การละลายพฤติกรรมม,เกมส์ฝึกสมาธิและทักษะการคิด โดยมี นายสุชาติ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเเรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กลุ่มงานสุขศึกษา ดำเนินการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด ที่อยู่ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนถาวรวิทยา, โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา, โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, โรงเรียนเทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล), โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ), โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม), โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงานสุขศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกัน ลดเสี่ยง เลี่ยง COVID -19 โดยมีการแนะนำความรู้ การรักษาระยะห่าง Social Distancing การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์การงดเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกกรณี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19